Languages endefrczpl

Enteric® Nr 1 w produkcji brojlera

Enteric® jest pierwszym produktem należącym do grupy Active Microbials, zawiera unikalny szczep Bacillus subtilis PB6, który został wyizolowany i wyselekcjonowany z jelit zdrowych kurcząt, które przeżyły nekrotyczne zapalenie jelit.

Enteric® wytwarza w przewodzie pokarmowym specyficzną biocydynę, która hamuje wzrost bakterii z rodzaju Clostridium perfringens.

Charakterystyka

Zaburzona równowaga jelita

Wpływ nekrotycznego zapalenia jelit

Nekrotyczne zapalenie jelit jest prawdziwym wrogiem hodowców, zwiększającym śmiertelność ptaków, pogarszającym wskaźnik wykorzystania paszy (FCR) i zmniejszającym tempo przyrostu masy ciała zwierząt.

Objawy kliniczne Objawy subkliniczne