Languages endefrczpl

Badania prowokacyjne in vivo

Enteric® hamuje kliniczne objawy infekcji w przebiegu nekrotycznego zapalenia jelit u ptaków zakażonych patogenami wywołującymi kokcydiozę oraz zakażonych bakteriami z rodzaju Clostridium perfringens.

BADANIE PROWOKACYJNE W KIERUNKU NEKROTYCZNEGO ZAPALENIA JELIT

BADANIE PROWOKACYJNE W KIERUNKU NEKROTYCZNEGO ZAPALENIA JELIT

źródło: R&D/740100/090706/6

Badania w kierunku produkcyjności kurcząt brojlerów

W standardowych badaniach Enteric® hamuje subkliniczne objawy infekcji w przebiegu nekrotycznego zapalenia jelit, poprawia produkcyjność kurcząt brojlerów, oraz zmniejsza wilgotność odchodów.


źródło: R&D/740100/090706/8

Rekomendowane stosowanie

Enteric® należy podawać przez cały okres żywienia kurcząt.

Kluczowe korzyści związane ze stosowaniem preparatu Enteric®

Schemat działania preparatu Enteric®

Źródło drogocennego szczepu Bacillus subtilis

Zaburzona równowaga jelitowa szybko prowadzi do rozwoju subklinicznej postaci nekrotycznego zapalenia jelit, które jest powszechnym problemem w przemysłowej produkcji drobiu. Choroba ta jest uważana za jeden z poważniejszych czynników obniżających opłacalność hodowli drobiu. Środowisko hodowców oceniło różne sposoby pozwalające zmniejszyć częstotliwość występowania subklinicznej postaci nekrotycznego zapalenia jelit.

Enteric® jest unikalnym aktywnym związkiem, charakteryzującym się specyficznym działaniem wobec bakterii z rodzaju Clostridium perfringens*, który został wyizolowany z jelit zdrowych kurcząt. W różnych badaniach wykazano działanie preparatu Enteric® u kurcząt brojlerów.

*Określone sformułowania mogą dotyczyć jedynie wybranych obszarów geograficznych. Oznakowanie i inne elementy charakterystyki produktu mogą się różnić w zależności od wymogów poszczególnych krajów.